Salmi_pääsivu 
Orusjärvi
Muut kylät
Sukututkimus
Murre
Historia Linkkisivu Muistelmia Kuvagalleriat Tiedonkeruu Kartat
Myllyt
Muuta  Vieraskirja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistelmia Orusjärveltä

 

Orusjärven kylä oli aikalailla Salmin syrjäi-simpiä seutuja. Matkaa sinne tuli Tulemalta 18km, ja oli tie sinne kangasmaastosta johtuen kokolailla hyvää liikennöitäväksi. Aina vuo-sisadan vaihteeseen asti se lienee ollut melko alkeellinen tie. Kun mainittuina aikoina raken-nettiin rajan toiselle puolelle Tulemajärven tehdasta ja sinne kuljetettiin Salmista raskaita koneosia, oli tie alun pitäen tehtävä kovapohjaiseksi. Tietyössä kerrotaan silloin olleen puolalaista työvoimaa, olihan Puola silloin Venäjän valtakuntaa. Varsinainen kylä levittäytyi etelä-pohjoissuunnassa olevan harjanne maantien kahdelle puolelle.  Varsinkin luoteeseen päin avautui laaja näköala. Näkymää riitti aina Pitkärantaan asti. Venäjän rajalle Rajakosken kohdalle tuli kylästä suoraan 6-7km.

Ei kuulunut kylästä riitaa eikä käräjöimistä, kaikki elivät sovussa ja olivat hyvin ystävällisiä. Murkinan syötyään kokoontui pyhäisin väkeä maantien varteen lähelle kirkkoa tarinoimaan. Sitä kuului aina naurunrahakan säestämänä. Näissä maantiekerahmoissa oli paras suakkunansanoja Mitrof Feudorof Liete, jota pidettiin vähän narrattavana. Pituutta oli miehellä vain 130 cm. Aina kun Mitforaa pyydettiin suakkunan sanontaan, tokaisi hän: ”Argisii vai pyhäsii pidiä sanuo?” Suakkunoita tuli aina kuulijakunnan mukaisesti ja loppumattomasti.

Kaunis kr.kat. kirkko oli enemmän kylän eteläpäässä, mutta muuten hyvin keskeisellä paikalla. Se rakennettiin 1909-1910. Suomalainen kansakoulu oli enemmän kylän pohjoispäässä * ja vihittiin se v.1908 tai 1909. Sitä ennen se toimi Petter Andrejef Rovion ja vuoroon myös Ivan Fedorista Rovion talossa.

*) (Koulu ja kirkkohan sijaistivat vastapäätä toisiaan. - toimituksen huomautus)

Tämän kansanvalistusseuran ylläpitämän koulun opettajana toimi ensin Valtter Päivinen. Hänen muutettuaan Soanlahdelle tuli opettajaksi sisarensa Virginio Päivinen. Molemmat he ovat kyläläisten kiitollisessa muistossa. Uuden koulutalon valmistuttua  tuli opettajaksi  Feudor Miikkulainen ollen opettajana kymmenkunta vuotta. Sen jälkeen opettajat vaihtuivat hyvin usein.

Venäläistämiskoulu oli kirkon vastapäätä tien toisella puolella v 1912-1913. Tämän koulun opettajana oli koko toiminta-ajan Aleksander Hahloff  Vähä-Venäjältä. Hän oli oikein hyvä mies, ei ollenkaan kiihkoillut kuten tekivät monet muut venäläiset opettajat. Sanoi tekevänsä työtä leivän, eikä aatteen vuoksi.

Kr.kat..pappina oli Borodinsky useampia vuosia. Hän oli venäläistämisintoinen ja piispa Kyprianon palvoja. Borodiskyn jälkeen tuli papiksi Jakupoff toimittaen vain kirkolliset tehtävät eikä näyttänyt kiihkoilijalta. Hänen työnsä loppui vapaussodan jälkeen.

 

Kansakoulun opettajat olivat hyvin isänmaal-lista väkeä tehden venäläistämisvastaista työtä sellaisissa rajoissa, etteivät venäläistämis-kiihkoilijat saaneet moitteen aihetta. Kylässä toimi nuorisoseura Rajaseutu ja maamiesseura. Nyt näiden toiminta näkyy jatkuvan Rautalammilla. Siellä elivät kylä-läiset hyvässä sovussa ja eläisivät vielä nytkin ellei paha maailma olisi heitä sinne tänne hajottanut.

Nimim. M. S:LA   Lähde: Nuori-Karjala lehti

 

 

    

  tästä  muistelmiin   Orusjärvi     Salm