SORTAVALA–1870 Henkikirjat

 - Linkit kylien alkusivuille 

Airanne

Airinniemi-Tuoklaks

Riekkokola-Anjala

Anjala-Hakala

Hakala-Harlu-Haapalampi

Haapalampi-Haavus

Haikkurinsaari-Heinäjoki

Heinäjoki-Helylä

Helylä-Hietais-Honkakylä

Honkakylä-Hotinlaks

Hotinlaks-Hymbölä

Hymbölä-Janaslaks-Ihaksela

Ihaksela-Joensuu

Joensuu-Jurkansaari-Karmala

Karmala-Kosinlaks-Kellomaniemi

Kelloman.-Kerkilaks-Kiimamäki

Kuokkaniemi

Kuokkan-Kymölä

Kym.-Lahenkylä

Lahenk.-Lavijärvi

Lavij.-Leppäselkä

Leppäs.-Liikola

Liikola-Loblola?

Läskelä

Läskelä-Lohioja

Lohioja-Mellois-Myllykylä

Myllykylä-Mäkisalo

Mäkis.-Möntsälänsaari

Mönts.-Nukuttajalaks

Nukut.-Ojavais

 

Ojavais-Orjatlaks

Orjat.-Otsoin

Otsois-Poikelus

Poikelus-Parola

Parola-Pausunselkä

Pausuns.-Pellotsalo

Pellots.-Pohjus-Puronvaara

Puronv.-Putsinlaks

Putsinl.-Rantois

Rantois-Rautakangas

Rautakan.-Rautalaks

Rautalaks-Reekkala

Reekkala-Ryttys

Ryttys stor

Rytty-Saarajärvi

Saaraj.-Sipilänsalmi-Soukanranta

Soukanr.-Suikosenlaks-Telkinniemi

Telkin.-Tennjärvi-Tokkarlaks

Tokkarl.-Tuhkala-Tukianmäki

Tukianmäki-Tulola liten

Tulola stor

Tulola-Tuoksjärvi-Tuokslaks

Tuoksl.-Uijalanranta

Wakkosalmi-Wehkalaks

Wehkalaks-Yrinlaks-Linilä

Kapellans bolet