Salmi_pääsivu 
Orusjärvi
Muut kylät
Sukututkimus
Murre
Historia Linkkisivu Muistelmia Kuvagalleriat Tiedonkeruu Kartat
Myllyt
Muuta  Vieraskirja   Raja-Karjala Keskustelupalsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedstat Basic - Free web site statistics
Personal homepage website counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myllyt Karjalassa  -  1. Salmin myllyt

Tämä on myllytieto keräys (klikkaa) Karjalasta nykyrajan takaa. (keruu jatkuu)

Salmin pitäjän suuret joet Uuksunjoki, Kirkkojoki, Tulemajoki, ja  Änäjoki, sekä suuremmat laskuojat kuten Lohioja  tarjosivat hyvät mahdollisuudet rakentaa myllyjä joita salmissa olikin, ehkä muuta Karjalaa   enemmän. Huom: jokia nimettiin myös kylän mukaan esim. pitkä Änäjoki oli Miinalan kylän kohdalla Miinalanjoki .

Jo 1648 Ruotsin "Utterin kartalla" on myllymerkki Räimälän kylässä, Änäjoessa.

1

 Myllynkiven osa Salmin Käsnäselän kylästä, paino  n.25kg. kokonaisena n.150kg

2

Myllyluettelo 1867 Kansallisarkiston maakirjoissa. Siinä mainitaan Keisarillisen kruununmyllyn sijainneen Ylä-Uuksun kylässä.

3

Lehtileike Salmista vuosi?  Kuva Aki Aunala    Mikä tai mitkä laitokset mahtavat olla kyseessä? 

Historia sivuilta löytyy  vanhoja lehtiartikkeleita koskien myös myllyaineistoa. K.Terhon koosteita.

Salmin Tulemalla oli 2 myllyä, Dolgosen kosken mylly kartassa 1a

1a)     1b)    1c)

"Dolgosen mylly"Tulemajoessa, viereen tehty jälkeenpäin kalankasvattamo, jonka patolaitos on vielä paikoillaan,  vähän myllynpaikan yläpuolella.   Nikolai Rovio Miinalasta osti tämän myllynpaikan  Sergei ja Ivan Dolgoselta 1942, hän rakensi siihen kanavan saaden putouskorkeutta lisätyksi. Myllyssä oli kivipari ja 12 survinta kauran jauhamiseen alakerrassa.  Nikolai Rovion mylly 2a,  ja myllymökki 2b

2a    b    c     d

_________________________________

RÄIMÄLÄN MYLLYT  Kylässä oli yht. 5 myllyä

 1)  Jokelan vehnämylly

Jokela Mikko ja Feodor Ivanin pojat  Räimälästä rakensivat nykyaikaisen uusimman myllyn, höyryvoimaisen vehnämyllyn Räimälään  1937-38.     Kuvista selviää rakenne, korvauslaskelmista senaikaisia osien hintoja

3a   b  c d

_______________________________________

ORUSJÄRVEN JERONSELÄN  Vasili Jerosen mylly

Mylly sijaitsi Orusjärven Lohiojassa johon yhtyi ylempää pienenpiä ojia. Myllyssä oli kiviparin lisäksi ns. pahmaskone  jossa oli 7 survinta (tamppausmylly)  Vielä oli  pärehöylä, kuvassa etelä on ylöspäin.

 4a)       4b) JeroiselanMylly_Pohjapiirros.jpg (24598 tavu(a))  

Kuva 4a): Y Minkkinen       Vasili Jerosen myllyn  avain

Kuva 4b) J.Hytönen   pohjapiirros Jeronselän  myllystä

______________________________________

 MANSSILAN MYLLYT :  Vasili Jerosen mylly Änäjoessa,5a)

  5a)

 Vasili Jeronen osti tämän Mylläreiltä vuonna 1932, Hän rakensi sen uudestaan kuvan mukaiseen muotoon.   Mylly oli ollut pitkään Gordein suvulla, ja lienee ollut jopa ensimmäisiä Salmin myllyjä. Klaus Castrén kirjoitti tästä ns. "ylämyllystä"  kirjassaan  Gordein suku, ks liite .  Koskessa oli myös sillan länsipuolella Smirnovin mylly

_________________________________________________

6)             7) 

6) Käsnäselän mylly, viim.omistaja L Kudjoi,    7) Kaunoselän mylly, Toroi

 Heikki Jeronen , puh 0500-555 696

Palaute sähköposti;  mailto:salmi@telemail.fi